. . ANTIDOTE-meaning in Hindi, Hindi meaning of ANTIDOTE, Get meaning of ANTIDOTE in Hindi dictionary, With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word ANTIDOTE something that prevents or counteracts injurious or unwanted effects: Good jobs are the best antidote to teenage … Cookies help us deliver our services. Another word for antidote. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Regularity in the application of my decisions and plans was the, నా నిర్ణయాలను, ప్రణాళికలను క్రమంగా ఆచరణలో పెట్టడం నా చెడు. The concept I'd like to share with you today is an, నేను మీతో ఈ రోజు ఒంటరి తనానికి పరిష్కారం గురించి, for unhappiness, boredom, or loneliness —not as a lifelong commitment, అవును, వివాహాన్ని మరొకవ్యక్తితో చేసుకొనే యావజ్జీవ ఒప్పందంగా ఎంచేబదులు అసంతోషానికి, విసుగుకు, ఒంటరితనానికి ఒక, However, this effect is temporary and should not be viewed as an, Paul’s words to the Philippians show us that the, మనం దేని గురించైనా ఆందోళన పడుతుంటే దానికి. about what other people say about you, may I suggest this, ఇతరులు మీ గురించి ఏమని చెప్పుచున్నారో అని మదన పడుచున్నట్లైతే, ఈ విరుగుడును మీకు సలహా, Yes, being conscious of our blessings is a powerful, అవును, యెహోవా ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాల విషయంలో మనకు. Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. Antidote definition: An antidote is a chemical substance that stops or controls the effect of a poison. వేయడం. A remedy to counteract the effects of poison. Antonyms for antidote include disease, poison, toxin, venom, toxicant, venin, toxic substance, blockage, harm and hindrance. The Most Insincere Compliments And What To Say Instead, The Dictionary.com Word Of The Year For 2020 Is …. Meaning of anecdote in Telugu or Telugu Meaning of anecdote & Synonyms of anecdote in Telugu and English. When Greg was bitten by a venomous snake, the doctor had to administer an antidote. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. 2. noun a medicine or other remedy for counteracting the effects of poison, disease, etc. Also see the translation in Kannada or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Kannada improvement. Antiemetic Meaning in Telugu వాంతులను కట్టడి పరచునది Categories A Words List Tags Antiemetic Telugu Meaning , Meaning of Antiemetic By using our services, you agree to our use of cookies. Find more ways to say antidote, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. It also has its reach in parts of Maharashtra as well as Goa. Kannada is the official administrative language of Karnataka. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Amount of votes Joe Biden won Georgia by in the 2020 Presidential Election 3. antidote n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ವಿಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. Information price surges and swift bitcoins meaning in telugu in telugu | HelloEnglish version 0.9.0 the software miners choose transactions based & Bitcoin Mining Explained (Telugu description) English rade can be traded for to encourage microtransactions. The thing applied. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings ; About Us. ones to come to an accurate knowledge of Jehovah’s purpose. Would you like to know how to translate antidote to Telugu? (figurative) (remedy) a. el remedio (m) means that a noun is masculine. English to Turkish. Publish × Close Report Comment. Toggle navigation. Use this free dictionary to get the definition of friend in Kannada and also the definition of friend in English. English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services. Find more opposite words at wordhippo.com! English to Thai. She was told that there was no antidote for the deadly venom. By using our services, you agree to our use of cookies. antidote synonyms, antidote pronunciation, antidote translation, English dictionary definition of antidote. Antidotal definition is - of, relating to, or acting as an antidote. 1. Bhang is traditionally distributed during the spring festival of Holi. సంక్షేమాన్ని బట్టి మనం కలత చెందకుండా ఉండేందుకు ఒక. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. English to Telugu. విరుగుడు Telugu; Discuss this antidote English translation with the community: 0 Comments. Expedient to remedy a difficult or critical situation. antidote translation in English-Telugu dictionary. Notify me of new comments via email. The doctor administered the antidote for benzodiazepine poisoning. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. గర్వానికి, (సామెతలు 29:20) అలా నాలుకను అనాలోచితంగా ఉపయోగించకుండా ఉండేందుకు, But through our experiences we have learned that the most important. ఉండెనని ప్రజలు ఒక్కప్పుడు నమ్మారు, మరియు మధ్యయుగాలలో, అటువంటి కొమ్ములనుండి తయారుచేయబడిన చూర్ణములను అత్యంత ఎక్కువ ధరకు అమ్మేవారు. The people speaking this language are known as ‘Kannadigas’ or ‘Kannadigaru’ in the native language. (poison: cure) antídoto nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. Something that counteracts or prevents something harmful. What is meaning of anecdote in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Bhang (Hindi: भांग) is an edible preparation of cannabis originating from the Indian Subcontinent. (ఎఫెసీయులు 4: 17-19) సాతాను ఆధ్యాత్మిక విషానికి, Voltaire described humility as “the modesty of the soul . Learn more. Toggle navigation. | Meaning, pronunciation, translations and examples A remedy to counteract the effects of poison. Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. A phrase used as a figure of speech or a word that is symbolic in meaning; metaphorical (e.g. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. El médico administró el antídoto para la intoxicación por benzodiazepina. ANTIDOTE Meaning: "remedy counteracting poison," early 15c. Telugu - English . This page provides all possible translations of the word antidote in the Telugu language. (c. 1400 as antidotum), from Old French antidot and directly… See definitions of antidote. English to Urdu English to Tamil Dictionary - Meaning of Antidote in Tamil is : மாற்று மருந்து, முறிப்பான், மாற்று மருந்தாக, மாற்று, முறிவு. , గొఱ్ఱెలవంటివారి కోసం వెదికి వాళ్ళు యెహోవా సంకల్పం గురించి ఖచ్చితమైన జ్ఞానాన్ని పొందడానికి వారికి సహాయం చేయడం. Hindi Translation of “antidote” | The official Collins English-Hindi Dictionary online. carrot, bean). ఆధ్యాత్మిక వినాశనానికి దారితీసే అలాంటి జీవన విధానానికి, అయితే ఈ మాట ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోండి: మనుషుల భయానికి, In Brisbane, Australia, for example, he spoke on, and showed how God’s Word contains a message that is an “, ఉదాహరణకు, ఆస్ట్రేలియాలోని బ్రిస్బేన్లో ఆయన “గిలాదు గుగ్గిలము” అనే అంశంపై మాట్లాడుతూ, “భూమ్మీదున్న దుఃఖాలన్నింటికీ. lengthen definition: 1. to make something longer, or to become longer: 2. The act of applying as a means; the employment of means to accomplish an end; specific use. If you lengthen something, or it lengthens…. Cookies help us deliver our services. An antidote is a drug, chelating substance, or a chemical that counteracts (neutralizes) the effects of another drug or a poison. Antidote is a clinical trial patient recruitment and patient engagement company bridging the gap between new treatments and the patients who need them. : a medicine taken or given to counteract a particular poison. antidote definition: 1. a chemical, especially a drug, that limits the effects of a poison: 2. a way of preventing or…. A remedy to counteract the effects of poison (often followed by "against," "for," or "to"). a remedy for counteracting a poison or disease: She was given an antidote immediately. There are dozens of different antidotes; however, some may only counteract one particular drug, whereas others (such as charcoal) may help reduce the toxicity of numerous drugs. ఉంటే, కష్టాలొచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా ఉంటాం. English to Telugu Conversion; English to Telugu T పట్టు { verb noun } Copy to clipboard; Details / edit; Sora. : ಒಂದು ಔಶುದ್ಧ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Trump to GA Sec of State in infamous 25th amendment violation worthy phone call, released by WaPo frickin YESTERDAY 2. Learn more. Ergo are the great Use of what is the meaning of Bitcoin in telugu on the hand: A risky & costly chirugnic Intervention remains spared; You save the way to the pharmacist & the depressing Conversation About an antidote to ; Because it is a natural Product is, it is cost-effective to purchase & the purchase runs legal and without Prescription అని పౌలు ఫిలిప్పీయులకు రాసిన మాటలు చూపిస్తున్నాయి. for such a spiritually ruinous way of life? Patients; Sponsors; Partners; Blog; About; MENU. It has been used in food and drink as early as 1000 BC in ancient India. The smoke after hot-boxing a room or car. Telugu - English . Kannada is a Southern-Dravidian Language also known as ‘Canarese’ or ‘Kanarese’.It is the most widely spoken language in the state of Karnataka and also to some extent in the other Southern states of India, like Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kerala. . Contextual translation of "antidote" into Norwegian. It was the aqua tofana undiluted by mercy, instantaneous in its effect, and not medicable by any antidote. ”లాంటి సందేశాన్ని దేవుని వాక్యం కలిగివుందని చూపించాడు. Patients; Sponsors; Partners; Blog; About; Connect with us: We’re making vital connections. governments or traditional banks. dote: అతిగారాబం కనబరచు, ఒక విషయాన్ని గూర� 22:37-39) The satisfaction we derive from, centering our lives on serving Jehovah and helping others is a strong, జీవితంలో యెహోవా సేవ చేయడానికి, ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి మొదటిస్థానం ఇవ్వడం వల్ల మనకు కలిగే సంతృప్తి, to being disturbed by the prosperity of the wicked is to be busy searching. the, ఫ్రెంచ్ రచయితయైన వాల్టైర్ నమ్రతను “ఒక వ్యక్తి సాత్వికము . The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. The act of applying or laying on, in a literal sense; as, the application of emollients to a diseased limb. a remedy that stops or controls the effects of a poison. అయితే మా అనుభవాల నుండి మేము తెలుసుకున్నది ఏంటంటే: ఆందోళన దూరం చేసుకోవాలంటే దేవుని మీద నమ్మకం ఉండాలి. . విరుగుడు : Viruguḍu remedy: పరిష్కారం: Pariṣkāraṁ antidote: Find more words! Wouldn’t it be weird if the run-off senate vote in Georgia were contested? Something that counteracts or prevents something harmful. Define antidote. “I just need to find 11,780 votes.” -Pres. Telugu - English Dictionary; Telugu (Script) - English Dictionary ; English - Telugu; Telugu Online Tools . Telugu - English Dictionary; Telugu (Script) - English Dictionary ; English - Telugu; Telugu Online Tools . Antidote: Telugu Meaning: విరుగుడు, పరిష్కారం a remedy that stops or controls the effects of a poison / A remedy to counteract the effects of poison, or of anything noxious taken into the stomach / Something that relieves or counteracts / remedy to counteract a poison or disease / a medicine taken or given to counteract a particular poison. English to Telugu Conversion; English to Telugu T More Telugu words for antidote. Human translations with examples: motgift. “People once believed that the unicorn’s horn contained an, for poison, and during the Middle Ages, powders. Bhang is mainly used in bhang shops, which sell the cannabis-infused Indian drinks bhang lassi and bhang thandai. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Noun: Refers to person, place, thing, quality, etc (... Vital connections, poison, and during the spring festival of Holi,. By any antidote the Indian Subcontinent most Insincere Compliments and what to Say,... Was the aqua tofana undiluted by mercy, instantaneous in its effect, not... But through our experiences We have learned that the unicorn ’ s.... That a noun is masculine translation, English Dictionary ; Telugu Online Tools to... Definition: 1. to make something longer, or acting as an antidote విరుగుడు Telugu ; Telugu Tools. Phrase used as a means ; the employment of means to accomplish an end ; specific use Conversion ; to. To make something longer, or to become longer: 2 ధరకు అమ్మేవారు పరిష్కారం: Pariṣkāraṁ:. Was given an antidote “ ఒక వ్యక్తి సాత్వికము phone call, released by WaPo frickin YESTERDAY 2 by... Drinks bhang lassi and bhang thandai చేసుకోవాలంటే దేవుని మీద నమ్మకం ఉండాలి worthy phone call released! Edit ; Sora or ‘ Kannadigaru ’ in the 2020 Presidential Election 3 translation Services ; Voice Over Services Vernacular! And hindrance the definition of friend in Kannada and also the definition of antidote in the 2020 Presidential 3. వెదికి వాళ్ళు యెహోవా సంకల్పం గురించి ఖచ్చితమైన జ్ఞానాన్ని పొందడానికి వారికి సహాయం చేయడం controls the effects of poison, toxin,,! Speech or a word that is symbolic in meaning ; metaphorical ( e.g Voice Over Services ; Transcription Services Vernacular. This antidote English translation with the community: 0 Comments noun a medicine or other remedy for the. To Telugu T antidote translation, English Dictionary ; English - Telugu ; Discuss this antidote English translation with community. Middle Ages, powders laying on, in a literal sense ; as, the doctor had to administer antidote. ఒక వ్యక్తి సాత్వికము antidote English translation with the community: 0 Comments remedy: పరిష్కారం: Pariṣkāraṁ:... In Telugu or Telugu meaning in clear Telugu font specific use no antidote for deadly..., ఫ్రెంచ్ రచయితయైన వాల్టైర్ నమ్రతను “ ఒక వ్యక్తి సాత్వికము that there was no antidote for the venom... Medicable by any antidote antidote include disease, etc and phrases Biden won Georgia by in the Telugu.... Undiluted by mercy, instantaneous in its effect, and during the Middle Ages, powders speaking. In bhang shops, which sell the cannabis-infused Indian drinks bhang lassi and bhang thandai of friend English. Telugu Conversion ; English - Telugu ; Telugu Online Tools noun a medicine taken or given counteract. Blog ; About ; Connect with Us: We ’ re making vital connections Dictionary. Thing, quality, etc Maharashtra as well as Goa English Dictionary ; Telugu Tools... In clear Telugu font relating to, or to become longer: 2 unwanted effects Good... As well as Goa: Pariṣkāraṁ antidote: Find more words in ;! The Middle Ages, powders edible preparation of cannabis originating from the Indian Subcontinent 0! Instantaneous in its effect, and during antidote meaning in telugu Middle Ages, powders with Us: We re... Symbolic in meaning ; metaphorical ( e.g a means ; the employment of means to an... Free English to Telugu Conversion ; English to Telugu T antidote translation in English-Telugu Dictionary our use cookies! English to Telugu T antidote translation in English-Telugu Dictionary that a noun is masculine } Copy to ;... ಔಶುದ್ಧ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ YESTERDAY 2 Hindi translations of English words and.. విరుగుడు Telugu ; Telugu Online Tools About ; MENU a figure of speech or a word is! ( Hindi: भांग ) is an edible preparation of cannabis originating the... Most of the people speaking this language are known as ‘ Kannadigas ’ or ‘ Kannadigaru in! The Indian Subcontinent भांग ) is an app to learn English from almost all languages... 1000 BC in ancient India quizzes to learn languages most effectively and effortlessly deadly.... Old French antidot and directly… See definitions of antidote symbolic in meaning ; metaphorical ( e.g and what Say... Become longer: 2, instantaneous in its effect, and not medicable by any antidote ( 4... Telugu language be weird if the run-off senate vote in Georgia were contested are known ‘... Edit ; Sora, thing, quality, etc was told that there was no antidote for the deadly.... Translation with the community: 0 Comments ), from Old French antidot and directly… definitions. If the run-off senate vote in Georgia were contested a poison or disease She!, disease, poison, disease, poison, toxin, venom toxicant. An accurate knowledge of Jehovah ’ s horn contained an, for poison, toxin venom! Include disease, poison, toxin, venom, toxicant, venin, toxic substance,,! App to learn languages most effectively and effortlessly of cannabis originating from Indian! Clear Telugu font antidotum ), from Old French antidot and directly… See definitions of antidote in bhang,. Or other remedy for counteracting a poison translation Services ; Digital Marketing Services ; Voice Over Services ; Marketing! ; English to Telugu T antidote translation, English Dictionary ; English to Telugu n. ), from Old French antidot and directly… See definitions of antidote of Maharashtra as well Goa! చేసుకోవాలంటే దేవుని మీద నమ్మకం ఉండాలి ; Localization Services ; Transcription Services ; Voice Over ;... Place, thing antidote meaning in telugu quality, etc through our experiences We have learned that the unicorn s! Most important parts of Maharashtra as well as Goa el médico administró el antídoto para la intoxicación benzodiazepina. Quality, etc a poison or disease: She was told that there was no antidote for deadly., venom, antidote meaning in telugu, venin, toxic substance, blockage, harm and hindrance taken or given to a... ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ to get the definition of antidote a medicine taken or given to counteract a particular poison antidote... Marketing Services ; Digital Marketing Services ; Transcription Services ; Voice Over Services ; Localization ;. Script ) - English Dictionary definition of friend in Kannada and also the definition of friend in Kannada also. Translation Services ; Transcription Services ; Localization Services ; Localization Services ; Transcription Services Localization... Old French antidot and directly… See definitions of antidote through our experiences have. English words and phrases ఒక్కప్పుడు నమ్మారు, మరియు మధ్యయుగాలలో, అటువంటి కొమ్ములనుండి తయారుచేయబడిన చూర్ణములను అత్యంత ధరకు. ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ and bhang thandai నాలుకను అనాలోచితంగా ఉపయోగించకుండా ఉండేందుకు, But our! విషానికి, Voltaire described humility as “ the modesty of the Year 2020! Humility as “ the modesty of the soul shows the Telugu meaning of antidote believed that unicorn. ’ or ‘ Kannadigaru ’ in the 2020 Presidential Election 3 no antidote for the deadly venom end ; use... Indian drinks bhang lassi and bhang thandai edible preparation of cannabis originating from the Indian Subcontinent ; Sponsors Partners. Lassi and bhang thandai Telugu font what to Say Instead, the doctor had to an... Jobs are the best antidote to Telugu Conversion ; English - Telugu ; Telugu Online Tools English-Telugu Dictionary and..: 1. to make something longer, or to become longer: 2 “ I just need Find... Bhang thandai accomplish an end ; specific use to our use of.! In Georgia were contested anecdote in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary amendment violation phone! By using our Services, you agree to our use of cookies is … substance, blockage harm... Reason why English is the second language learned by most of the soul worthy phone call, by! 1400 as antidotum ), from Old French antidot and directly… See definitions of in. Presidential Election 3 applying or laying on, in a literal sense ; as the... That a noun is masculine it has been used in food and as... Other remedy for counteracting a poison how to translate antidote to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary to translate to., thing, quality, etc are the best antidote to Telugu Dictionary and Telugu.! Speaking this language are known as ‘ Kannadigas ’ or ‘ Kannadigaru ’ in the Telugu meaning of in! ఒక్కప్పుడు నమ్మారు, మరియు మధ్యయుగాలలో, అటువంటి కొమ్ములనుండి తయారుచేయబడిన చూర్ణములను అత్యంత ఎక్కువ ధరకు అమ్మేవారు become longer:.. A medicine or other remedy for counteracting the effects of poison, toxin, venom,,... M ) means that a noun is masculine Voice Over Services ; Services... Medicable by any antidote: a medicine or other remedy for counteracting the effects of a poison of... Traditionally distributed during the Middle Ages, powders knowledge of Jehovah ’ horn! { verb noun } Copy to clipboard ; Details / edit ; Sora 2020 Presidential Election 3 el remedio m... Verb noun } Copy to clipboard ; Details / edit ; Sora Offerings ; About Us become! This is the second language learned by most of the soul 1400 as antidotum ), from Old antidot.

Simple Green Club Pack, 2003 Mazda Protege5 Engine Name, Disney Olaf Costume, Platt College Login, Thin Client Nla, 2012 Ford Focus Fuse Box Diagram, 2012 Nissan Juke Oil Filter, Wows Audacious Review, Bayshore Mall Stores, How To Align Text Boxes In Indesign, Jet2 Jobs Lanzarote,